Praktijk Petra van Noort

Logopedie

Waarom naar een logopedist met kennis van Sensorische Informatieverwerking (SI)?

Sensorische integratie houd zich bezig met de vraag hoe informatie uit het dagelijkse leven opgevangen wordt en hoe deze door de hersenen wordt verwerkt. (zie ook “Sensorische Informatieverwerking”) . Zintuigen die hier een belangrijke rol in spelen zijn de tast, het lichaamsgevoel (proprioceptief en evenwicht), zien, horen en ruiken.
Wat als deze zintuigen prikkels niet zo verwerken als zou moeten, en het kind er problemen mee krijgt? Dan is er sprake van prikkelverwerkingsproblemen en voor deze kinderen is de standaard logopedie niet geschikt!

 

logopedie en sensorische informatieverwerking

Ik werk anders dan collega’s in de reguliere praktijken en om dit te kunnen doen is veel kennis nodig. Met behulp van vragenlijsten voor ouders (of verzorgers), met onderzoek vanuit de SI en met observatie breng ik de problemen in zijn geheel in kaart. Ook kijk ik of onderliggende actieve reflexen een rol spelen in de problemen van het kind (zie ook “Reflexintegratie”)

Ik werk veel in de ruimte en heb een grote behandelkamer omdat het geleerde beter beklijft als kinderen niet alleen aan een tafel zitten, maar zich ook in de ruimte bewegen. Dit voorkomt dat ze zich afsluiten. Afsluiten werkt onzekerheid, frustratie en faalangst in de hand, waardoor hun sociaal emotionele ontwikkeling in gevaar komt.

Ik maak gebruik van verschillende logopedische methoden en integreer deze in de een behandeling aan tafel of in de ruimte. Daarbij volg ik de behoefte van het kind en verbeter daarbij zijn of haar prestaties.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Verstoord gevoel in de mond kan met tast en met lichaamsgevoel samenhangen. Hierdoor kun je geen onderscheid maken tussen een klank die voorin en/of achterin je mond gemaakt wordt. Dit is belangrijk voor de verstaanbaarheid om zo letterlijk gehoord te worden
  • Verstoord gevoel bij horen. Als je als kind oorproblemen hebt, mis je met name de hoge klanken. Ook kan je dan gevoeliger zijn voor geluiden, waardoor je heftiger reageert
  • Verstoord evenwicht en lichaamsgevoel. Zo is er ook een relatie tussen ‘leren en denken in handelen omzetten’ en evenwicht
  •  Verstoord gevoel bij tast en dit komt vaak voor in combinatie met verstoord gevoel in de mond. Als het fijne gevoel verstoord is, zie je naast articulatieproblemen vaak problemen in de handen. Het kind houdt dan niet van vieze handen en wil vaak ook geen handje geven. Het begint dan vaak te giechelen bij het handen wassen. Giechelen is niet altijd een uiting van plezier, maar kan ook overprikkeling betekenen.

Daarnaast merk ik dat ouders graag adviezen en handvatten willen over hoe ze met prikkel-verwerkingsproblemen om kunnen gaan. Omdat ik naast therapeut ook ervaringsouder ben, wordt dit vaak erg gewaardeerd en als een voordeel gezien.

Vrijblijvend kennismaken?